İMAR PLAN TADİLATLARI

 1-)İlimiz Merkezinde bulunan çeşitli bölgelerde verilen TAKS/KAKS Alanların herhangi bir artış olmaksızın Emsalin dönüştürülmesi için imar plan tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 340 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 2-)Mevcut koruma amaçlı imar planlarımızda plan notlarında değişiklik yapılması Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 341 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
 3-)Belediye Meclisinin 05.07.2023 tarih ve 237 sayılı kararına 30 günlük askı süresinde (i) maddesine 8 adet itirazın değerlendirilmesi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 343 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
 4-)Belediye Meclisinin 05.07.2023 tarih ve 237 sayılı kararına 30 günlük askı süresinde (i) maddesine 8 adet itirazın değerlendirilmesi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 347 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 
 5-)İlimiz Merkez Veysel Karani Mahallesinde 380 Kv Konya Kuzey-Ilgın Tes-Afyon-2 Enerji İletim Hattı güzergahının meri imar planlarına işlenmesi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 344 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.