İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Orhangazi Mahallesi, Nedim Helvacıoğlu Caddesi, 2853 ada, 4 parsel üzerinde Uydukent İş Merkezi 3. katta bulunan 105282/1226673 arsa payına ve 991,91-m2 alana sahip, 33 bağımsız bölüm nolu Düğün Salonu vasıflı taşınmaz 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.