SELÇUKLU MAHALLESİ İMAR KANUNU İLANI

Afyonkarahisar   Merkez  Selçuklu  Mahallesi   3945   Ada  1,2,3 ve 4  Nolu Parseller  üzerinde 3194  sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine  ve   2981 Sayılı  Yasanın 3290 Sayılı Yasa  ile Değişik  Ek-1 Maddesi gereğince yapılan 283 Nolu  İmar Uygulama Bölgesine ait parselasyon planları 23/10/2023 tarihinde askıya çıkarılmıştır.