AKÇİN MAHALLESİ TAKS/KAKS

1-)İlimiz Merkez Akçin Mahallesi 412 ada 1 ve 93 parseller ile 413 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 48, 49 ve 50 nolu parsellerin bulunduğu bölgede imar plan tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 411 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

  2-)İlimiz Merkezinde bulunan çeşitli bölgelerde verilen TAKS/KAKS Alanlarında herhangi bir artış olmaksızın Emsalin dönüştürülmesi için imar plan tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 428 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
 3-) Koruma amaçlı imar planında revizyon imar planı yapılması   Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 429 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Yukarıda bahsedilen söz konusu alanlarda imar plan tadilatları yapılmıştır.