FAKIPAŞA MAHALLESİ 32 ADET TAŞINMAZ İHALE İLANI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

01-) Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Fakıpaşa Mahallesi, 707 ada, 1 parsel nolu 1.230,62-m2 alan üzerinde bulunan, aşağıda cinsi/vasfı, kullanım amaçları, bağımsız bölüm numaraları, alanları, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı olan 32 adet bağımsız bölümden oluşan taşınmazlar sözleşme tarihinden itibaren 01.11.2028 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 06.12.2023 tarihinde saat 14:00da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.

İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 06.12.2023 tarihi saat 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

S.

NO

 

MAHALLESİ VEYA

MEVKİSİ

 

ADA

PARSEL

CİNSİ /

FAALİYET KONUSU

BAĞIMSIZ

BÖLÜM

NO

ALANI-

YILLIK MUHAMMEN

BEDELİ (?)

GEÇİCİ

İHALE

TEMİNATI (?)

1

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

A/1

17.48-

42.000,00-

6.300,00-

2

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

A/2

17.10-

42.000,00-

6.300,00-

3

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

A/3

17.10-

42.000,00-

6.300,00-

4

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

A/4

17.10-

42.000,00-

6.300,00-

5

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

A/5

17.10-

42.000,00-

6.300,00-

6

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

A/6

17.48-

42.000,00-

6.300,00-

7

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

A/7

17.48-

36.000,00-

5.400,00-

8

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

A/8

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

9

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

A/9

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

10

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

A/10

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

11

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

A/11

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

12

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

A/12

17.48-

42.000,00-

6.300,00-

13

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

B/1

17.48-

42.000,00-

6.300,00-

14

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

B/2

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

15

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

B/3

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

16

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

B/4

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

17

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

B/5

17.48-

36.000,00-

5.400,00-

18

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

B/6

17.48-

36.000,00-

5.400,00-

19

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

B/7

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

20

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

B/8

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

21

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

B/9

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

22

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

B/10

17.48-

42.000,00-

6.300,00-

23

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

C/1

17.48-

42.000,00-

6.300,00-

24

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

C/2

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

25

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

C/3

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

26

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

C/4

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

27

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân/

MANAV

C/5

17.10-

36.000,00-

5.400,00-

28

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

C/8

17.10-

42.000,00-

6.300,00-

29

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

C/9

17.10-

42.000,00-

6.300,00-

30

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

C/10

17.10-

42.000,00-

6.300,00-

31

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

C/11

17.10-

42.000,00-

6.300,00-

32

Fakıpaşa Mah. Yoncaaltı Camii Arkası

707

1

Dükkân

C/12

17.48-

42.000,00-

6.300,00-

 

 

 

02-) Kiralama İhalesine Katılacak Olanlar;

 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

 

01-)Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-)Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-)Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

04-)İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

05-)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06-)Şartname Bedeli Makbuzu (? 500,00-)

07-)Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

08-)Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

 

 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

 

01-)Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-)Ticaret Sicil Belgesi

04-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06-)Şartname Bedeli Makbuzu( ? 500,00-)

07-)Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

08-)Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

 

 

 

 

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

  İLAN OLUNUR.