HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI İLANI

Afyonkarahisar   Merkez  Hoca Ahmet Yesevi  Mahallesi   1495   Ada  1,2,3,4,5,6,7,8,9  ve 10  Nolu Parseller  üzerinde 3194  sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine  ve   2981 Sayılı  Yasanın 3290 Sayılı Yasa  ile Değişik  Ek-1 Maddesi gereğince  yapılan 285 Nolu  İmar Uygulama Bölgesine ait parselasyon planları 29/11/2023 tarihinde askıya çıkarılmıştır.