İMAR PLAN TADİLATI DUYURUSU

1-)İlimiz Merkez Gazi Mahallesi 5121 ada 1 parselin bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.02.2024 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 2-)İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 3083 ada 3 parselin bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.02.2024 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
 3-)İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi 4847 adanın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.02.2024 tarih ve 72 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  

4-)İlimiz Merkezinde bulunan çeşitli bölgelerde verilen TAKS/KAKS Alanların herhangi bir artış olmaksızın Emsale dönüştürülmesi için imar plan değişikliği yapılması  Belediye Meclisinin 01.02.2024 tarih ve 82 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.                  
        

Yukarıda bahsedilen söz konusu alanlarda imar plan tadilatları yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b. maddesi gereğince yapılan imar plan tadilatlarının tasdikinin 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmesini bilgilerinize arz ederim.