AÇIK ARTIRMA USULÜ KİRALAMA İHALESİ DUYURUSU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

l-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahallesi / Mevkisi, ada, parsel, cinsi / vasfı, bağımsız bölüm nosu, alanı, K.D.V. hariç yıllık muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan sıra no: 1-16 arasındaki gayrimenkuller sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle; Sıra no:17 olan taşınmaz ise sözleşme tarihinden itibaren Ol. 11.2028 yılına kadar 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 28/02/2024 tarihinde saat Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 28/02/2024 tarihi saat kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

OS. NO

MAHALLESİ VEYA MEVKİSİ

ADA

PARSEL

CİNSİ /

VASFI

BAĞIMSI

z

BÖLÜM

NO

ALANI-

YILLIK

MUHAMMEN

BEDELİ (b)

GECİCİ

İHALE

TEMİNATI (b)

I

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

41E

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

2

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

 

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

3

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

4/G

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

4

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

 

 

38.000,00-

3.420,00-

5

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

4/M

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

6

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

 

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

7

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

4/0

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

8

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

 

Dükkan

 

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

9

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

 

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

10

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

4/S

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

II

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

 

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

12

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

4/U

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

13

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

 

14,62-

38.000,00-

3.420,00-

14

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

ı

Dükkan

 

14,62-

63.000,00-

5.670,00-

15

Güvenevler Mahallesi

(Hanımlar Lokali l. Kat)

183

9

4

Kuaför

Salonu

 

27,47-

14.500,00-

1.305,00-

16

Güvenevler Mahallesi

(Hanımlar Lokali l. Kat)

183

9

4

Diyetisyen

 

 

14.500,00-

1.305,00-

17

Güvenevler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Şehit Salih Sel Parkı

608

 

çay

Bahçesi

 

1.811,55

213.000,00-

31.950,00-

02-) Kiralama İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK Kişi)

01 -) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden) 04-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü 06-) Şartname Bedeli Makbuzu ( 500,00-)

07-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

08-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL Kişi)

Ol -) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü 06-) Şartname Bedeli Makbuzu( f) 500,00-)

07-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

08-) Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

  • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  • Postadaki gecikmeler kabul edilemez. İLAN OLUNUR.