İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KABULÜ

          1-)İlimiz Merkez Çakır Mahallesi 110 ada 2 parselin bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarih ve 94 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
          2-)İlimiz Merkez Kumartaş (Erenler) Mahallesi 173 ada 1 parselin bulunduğu alanda I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması  Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarih ve 96 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
             3-)İlimiz Merkezinde bulunan çeşitli bölgelerde verilen TAKS/KAKS Alanların herhangi bir artış olmaksızın Emsale dönüştürülmesi için imar plan değişikliği yapılması  Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
            4-)İlimiz Merkez Akçin Mahallesi 484 ada 1 parsel ve 482 ada 1, 2 parsellerin bulunduğu bölgede Küçük Sanayi Alanı amaçlı ilave imar planı yapılması  Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarih ve 114 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.    
            5-)                 İlimiz Merkez Kanlıca (Gökçe) Mahallesi TOKİ Konutlarının bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması   Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 
          6-)                 İlimiz Merkez Yarımca Köyü sınırları içerisinde imar plan değişikliği yapılması  Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarih ve 116 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.    
         Yukarıda bahsedilen söz konusu alanlarda imar plan tadilatları yapılmıştır.