280 NOLU İMAR UYGULAMASI

 BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

Afyonkarahisar   Merkez  Ali Çetinkaya   Mahallesi  25  Ada  1 Parsel, 30 Ada 3,4,5,6, 9,43, 44,45,46,47,48 ,49 ,50 Nolu Parseller ,4331 Ada 51 ve 52 Parseller üzerinde 3194  sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine  ve   2981 Sayılı  Yasanın 3290 Sayılı Yasa  ile Değişik  Ek-1 Maddesi gereğince   280  Nolu  İmar Uygulama Düzenleme Bölgesine ait parselasyon planları  22/03/2024  tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Söz konusu parseller üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılan 280 Nolu Düzenleme Bölgesine ait parselasyon planları  22/03/2024  günü askıya çıkarılmıştır.