ENTEGRE KATI ATIK BERTARAF TESİSİ 2023 YILI ÇALIŞMALARI

Orjinal Resim

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği

ENTEGRE KATI ATIK BERTARAF TESİSİ 2023 YILI ÇALIŞMALARI

 

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi 2023 yılı içerisinde de Evsel Katı Atıkların geri dönüşümü ve çevreci belediyecilik anlamında ülkemizde ön sıralarda olmaya devam etti.

Afyonkarahisar Merkez ve 17 ilçesi ile 60 belediye ve İl Özel İdaresine bağlı 420 köy olmak üzere ilimizin tamamına katı atık hizmeti vermekte olan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi çevre ve insan sağlığı için tehdit olan “katı atık sorunu” nu ortadan kaldırdı.  Tesise gelen evsel katı atıklar içerisinde ısıl değeri yüksek atıklar ayrıştırılarak alternatif çevreci yakıt üretilmekte aynı zamanda  Biyometanizasyon Tesisi ile organik atıklardan enerji ve elektrik üretimi yapılmakta ve geri dönüşümü mümkün kağıt-karton, metal, cam, plastik gibi atıklardan hammadde elde edilerek geri kazandırılmakta olup büyüyen ve gelişen ülkemiz ekonomisine büyük ölçüde katkılar sağlanmakta.

 

Tesise gelen atıkların türlerine göre ayrıştırıldığı ve geri dönüşümünün yapıldığı Katı Atık Ön İşlem Tesisinde 2023 yılında kâğıt-karton, plastik, metal, cam gibi geri dönüştürülebilir toplam 2.204,50 ton atığın geri dönüşümü sağlanarak doğanın kirlenmesi önlenmiş, atıklar ekonomiye geri kazandırıldı.Organik atıklardan elektrik üretimi sağlanan Biyometanizasyon Tesisinde 59.507 ton organik atığın işlenmesi ile elde edilen biyogazdan ve 2009 yılından bu yana işletilmekte olan düzenli depolama sahasından geçtiğimiz yıl 119.000 ton atığın depolanmasından elde edilen biyogazdan 17 bin 900 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 19.500 Mega watt elektrik üretimi yapıldı.

Katı atıklar içerisinde gelen ısıl değeri yüksek atıkların hammadde olarak kullanıldığı Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisinde 22.000 ton ısıl değeri yüksek atık son teknoloji makinelerle ayrıştırılarak yakıt elde edildi. Çimento fabrikaları fosil yakıt yerine bu yakıtları kullanarak hem çevreye katkıda bulunuldu,  hem de ekonomik olarak tasarruf  edildi.Biyometanizasyon Tesisi ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi ile geçtiğimiz yıllara kıyasla düzenli depolama alanına gönderilen atık miktarında azalma sağlandı. Afyonkarahisar’da 2023 yılında 192 bin ton atık üretilmiş ve bu atıkların %37’sini geri kazanılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023 yılı geri kazanım hedefi olan %35 oranı yakalandı.  Böylelikle düzenli depolama lotlarından 160 bin m3’lük alan tasarrufu sağladı.  Söz konusu alan 64 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde.

İlimizin hastane, sağlık ocağı, poliklinik vb. noktalarından çıkan tıbbi atıkları da yine Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi alanında hizmet veren Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde son teknoloji makinelerle insan katkısı olmadan sterilize edilmekte ve tamamen zararsız hale getirilerek bertarafı sağlanmaktadır. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ayrıca çevre illerimize de hizmet sağlamaktadır. 2023 yılı içerisinde toplam bin 698 ton tıbbi atık sterilize edilerek bertarafı sağlanmıştır.

Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisinin Afyonkarahisar il genelinde 8 ayrı noktada Katı Atık Transfer İstasyonları bulunuyor.Her ilçe, köy ve kasaba kendisine en yakın transfer istasyonuna atığını getirip atık miktarlarını kayıt altına aldırarak istasyonda bulunan tırlara naklediliyor. Bütün ilçe, belde kasaba, köylerin atık miktarları kayıt altına alınıyor. Transfer istasyonları sayesinde katı atıklar, ilimizin çeşitli noktalarından merkez tesise birçok çöp aracı gelmesi yerine tırlarla geliyor. Sayı olarak bakmak gerekirse trafiğe yaklaşık 21 bin çöp aracının çıkması yerine sadece 3 bin adet tırla katı atıklar merkez tesise taşındı.  Böylece hem trafik sorunu yaratılmamakta hem de emisyon salınımının önüne geçilerek yine doğamızın temiz kalmasına katkıda bulunuldu.Tesisin çalışmaları neticesinde ilimizin hiçbir noktasında vahşi çöp depolama alanı kalmadığı gibi, günlük ortalama 500-550 ton evsel katı atığın alındığı tesiste katı atıklar sorun olmak yerine hem elektrik üretiminde kullanılmakta hem de hammadde olarak geri dönüştürüldü.  Tesisin ülke ekonomisine katkısı önemli olmakla birlikte yaşadığımız çevremize, doğamıza katkıları paha biçilemez konumdadır.

 

 

FOTOĞRAFLAR

Diğer Haberler