KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Orjinal Resim

 

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

“Kanunsuz Karara AK Parti Kanadından Dava” başlıklı habere istinaden açıklama zorunluluğu doğmuştur. 

Öncelikle bilinmesini isteriz ki; söz konusu haberde yer aldığı şekliyle Belediyemize ait taşınmazların satış ve takas (Trampa) işlemlerinde asla “Hukuka aykırı ya da kanunsuz bir karar” alınmamıştır.

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların tasarrufu (Satış Takas vb. yetkiler) Belediyemizin karar merci olan Meclisimizin yetki ve onayındadır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan tüm satış ve kira işlemleri Belediye Meclisimizin gündemine gelip onaylanmaktadır. 

Söz konusu haberde yer alan karar; 2886 Sayılı Yasanın ön görmediği satışlar için geçerlidir. Bunlar Belediyemizin 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine göre vatandaşlara ihalesiz satışını gerektiren ve vatandaşların hissedar olduğu ya da imarı tamamlayan parçaların imar parseli olarak müstakil inşaat yapılabilmesi için ilgilisi olan vatandaşlara satışlarını kapsamaktadır.

Şöyle ki; geçmiş dönem Başkanlarımızdan gerek Burhanettin Çoban, gerekse de Mehmet Zeybek döneminde de söz konusu satışlar ve takas ( trampa) için Belediye Encümenine aynı şekilde yetki verilmiş, rutin olarak uygulanmış, bahse konu karar ile de uygulama yapılmasının devamlılığı sağlanmıştır.

Yapılan bu uygulama işin gecikmesi, ya da vatandaş mağduriyetini ortadan kaldırmayı amaçlamaktan öteye gitmemektedir. 

Kanunsuz herhangi bir boyutu bulunmayan söz konusu işlemler; Sayıştay ve Mülkiye Müfettişlerinin denetiminden geçmiştir ve geçmektedir.

4650 Sayılı Yasa ile değişik; 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 26. Maddesi; “Trampa Yolu İle Kamulaştırma Mal sahibinin kabul etmesi halinde, kamulaştırma bedeli yerine, belediyenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmaz mallarından bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir” hükmüne istinaden;  Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın yol ve yeşil alan gibi kamu alanı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde trampa yapılmasını öngörmektedir.

Belediyeler, gayrimenkul satışlarında ve kiralamalarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olduklarından ihale komisyonu yasal olarak Belediye Encümenidir… Takas işlemlerine ilişkin görüşmeleri de Encümen tarafından oluşturulan komisyon eliyle yürütülmektedir.

Bu tür haberlere bundan sonra itibar etmeyeceğimizin bilinmesini ister, vatandaşlarımızın da itibar etmemesini önemli rica ederiz.

 

                                                                                              Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FOTOĞRAFLAR

Diğer Haberler