Afyonkarahisar Belediyesi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç:
Madde 1-Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen "Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'in değişik 16 ncı maddesi gereğince;
Afyonkarahisar Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam:
Madde 2-Bu Yönetmelik, Afyonkarahisar Belediyesinde görevli memurları hakkında uygulanır.
Disiplin Amirleri
Madde 3-Disiplin Amirleri, Yönetmeliğin aşağısında  çizelge halinde gösterilmiştir.
Memurların Disiplin İşleri
Madde 4-Memurların disiplin iş ve işlemlerinde "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 5-Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediye Meclisinin 04.02.2005 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetmelik iptal edilmiştir.
 Madde 6- Bu Yönetmelik Afyonkarahisar Belediye Meclisi kararı ile kabul ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde7-Bu yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.
 
                              AFYONKARAHİSAR  BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ
ÜNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYE BAŞKANI  
İÇ DENETİCİ BELEDİYE BAŞKANI  
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
AVUKAT BELEDİYE BAŞKANI  
SİVİL SAVUNMA UZMANI BELEDİYE BAŞKANI VALİ
ZABITA MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
VETERİNER MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
İTFAİYE MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
SU İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
HESAP İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
TANZİM SATIŞ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
BELEDİYE TRAFİK MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI  
UZMAN, MALİ HİZMETLER UZMANI, MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI   BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
DİĞER MEMURLAR BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI