AFYONKARAHİSAR MEVLEVİHANESİ ŞEYHİ ALİ CELALEDDİN ÇELEBİ

Orjinal Resim

              Üzerinde yaşadığımız Anadolu Coğrafyası, İslam Medeniyeti'ne çok önemli katkıda bulunmuş tarihî bir geçmişe sahiptir. Bu özelliğinden dolayı, kendileri ile gurur duyduğumuz önemli şahsiyetlerin yaşadığı merkez olma kimliği taşımaktadır. Hoca Ahmet Yesevî, Hz. Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Velî, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Velî ve daha nice önemli şahsiyetler, İslam Kültür ve Medeniyeti'nin düşünce yapısını oluşturmuşlar, her dönemde kabul görmüş manevi mirası geride bırakmışlardır.Bu manevî mirasın zirve şahsiyetlerinden olan Hz. Mevlânâ'nın fikir ve düşünceleri, Mevlevîlik adı altında kurumsallaşmıştır. Mevlevîlik geleneğinin kurumsallaşmasında, Afyonkarahisar Mevlevîhânesi'nin yeri ve önemi, konunun uzmanları tarafından her ortamda teyit edilmekte ve 'Konya'dan sonraki en önemli Mevlevîhâne' olma özelliği de ayrıca vurgulanmaktadır.

             Tekke ve zaviyelerin etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ettiği dönemde Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, varlığını her alanda hissettirmiş önemli bir merkez olmuştur. Özellikle Sultan Dîvânî ile özdeşleşmiş olan Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, kendi bünyesinden çok önemli şahsiyetler de yetiştirmiştir. Şeyh Ali Celâleddin Çelebi de Mevlevîhâne'nin son döneminde temayüz etmiş önemli bir kimliğe sahiptir. Şeyhlik dönemindeki önemli olaylar, Ali Celâleddin Çelebi'nin kişiliğini anlamamız açısından da önem arz etmektedir. Dolayısıyla kendisinin hayatı ve şeyhlik dönemi ile ilgili dikkat çekici bilgilere sahip olan bu çalışma, bilimsel çalışmalara kaynaklık edecek bir eser olma hüviyeti taşımaktadır. Halen Belediyemiz bünyesinde Sultan Dîvânî Mevlevîhâne Müzesi olarak hizmet vermekte olan Afyonkarahisar Mevlevîhânesi ile ilgili yapılacak olan çalışmalar, belediyecilik anlayışımızın kültürel icraatları arasında önemli yer teşkil etmektedir. Böyle bir çalışmanın, Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları arasından neşredilmiş olması bizim için ayrı bir önem taşımaktadır.Bu eserin ortaya çıkmasına vesile olan Prof. Dr. Mustafa GÜLER ve Lokman Derya SOLMAZ'ı tebrik eder, bundan sonraki yapacakları çalışmalarda da başarılar dilerim.

             

                                                                                                 Burhanettin ÇOBAN

                                                                                         Afyonkarahisar Belediye Başkanı