Giriş

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

31 Temmuz 2009 tarihli 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" kapsamında hazırlanması öngörülen  "Hizmet Envanteri Tablosu" ve  "Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu" için temel teşkil etmesi amacıyla Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde Süreç İyileştirme Projesi gerçekleştirilmiştir.
 
Proje kapsamında belediye personeli ile yapılan birebir görüşmeler neticesinde tüm müdürlüklere ait toplam 327 adet "İş Akış Şeması" oluşturulmuştur. Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen şeffaf bir belediye yönetiminde vatandaşlarımıza daha hızlı, kaliteli ve basitleştirilmiş hizmetler vermek amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz çalışma süresince teknik destek sağlayan Nurcan DENİZ'e teşekkür ederiz.
 
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

SÜREÇ ANALİZİ PROJESİ

HAZIRLAYAN : NURCAN DENİZ
ARALIK, 2009
 

İÇİNDEKİLER
1.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
5. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
6. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
7. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
8. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
9. MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
10. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
11. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
12. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13. SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14.TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
15. VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
16. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
17. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
TÜM BİRİMLER ORTAK İŞ AKIŞ ŞEMALARI