İçişleri Bakanlığı 2013 Teftiş Raporu

GENELDEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

191- Performans bakımından;   

 

S

 

Tablo 1 A

 

Başarı oranı

Yüksek oran başarıdır

2010

(%)

2013

(%)

1

Bir önceki Teftiş Raporunda yer alan eleştirileri düzeltme oranı

 % 70

% 70

2

İhtiyaç duyulan içme suyu rezervlerini oluşturma

% 100

% 100

3

Hizmet alanına sağlıklı İçme suyu sağlama (Abone oranı)

% 98

% 98

4

Atıksu Toplama oranı (Kanalizasyona bağlılık oranı)

% 50

% 99,9

5

Yağmur Suyu Toplama oranı (yağmur suyu şebekesi ihtiyacı toplam 500 km, mevcut 80 km)

 % 11

% 16

6

Atıksu Arıtma oranı

% 50

% 86,66

7

Çöp arıtma / değerlendirme oranı

%  4

% 4,37

8

Norm kadro doluluk oranı

% 63

% 58,53

9

Tüm Alacakların takibi 

% 93,45

% 93,77

10

Başkanın birimleri denetim oranı (birim sayısı/denetim sayısı)

% 20

% 40

11

İmar ve ruhsata aykırı yapılar Yıkım kararı uygulama oranı

% 100

% 100

12

Düzenlenmiş Yeşil alan oranı (kişi başı 10 m2 baz alınacak) 13 m2

% 190

% 130

13

Ruhsatlı işletmeler denetim oranı (toplam sayı/denetlenen işyeri sayısı)

 % 73

% 83

14

Bütçe gerçekleştirme  (2012 mali yılı ) oranı,                     Gelir

Gider              

% 75

% 88

% 88,02

% 80,14

15

Yatırım planını gerçekleştirme oranı (2012 ve sonrası)

% 92

% 79,81

 

Diğer konular (müfettiş tarafından ekleme yapılabilir)

 

 

 

 

Tablo 1B

Başarı oranı

Düşük oran başarıdır

2010

(%)

2013

(%)

1

Meclis kararlarında, ilgisiz kararların oranı

% 0

% 0

2

Temsil tanıtma tören giderlerinin toplam giderlere oranı

% 0,004

% 0,002

3

Personel giderlerinin toplam giderlere oranı

% 19,82

% 11,27

4

Hizmet alımı ile çalıştırılanların tüm çalışanlara oranı 

% 54

% 64

5

Mevzuata aykırı İmar Planı değişiklik oranı

% 5,8

% 0

6

İmar ve ruhsata aykırı yapı oranı

% 0

% 0

7

Başkanlığın vekaleten yürütüldüğü gün oranı

(Başkanın görevden ayrı kaldığı günlerin görevde bulunduğu günlere oranı)

% 0,23

% 0,126

8

Toplam Borcun / yıllık gelire oranı

% 75,83

% 24.98

9

KiK- İdari Yargı tarafından iptal edilen ihalelerin /toplam ihalelere oranı

% 0

% 0

10

Su Kayıp/Kaçak oranı

% 30

% 25

11

Bütçede yer almayan yatırımların Toplam yatırımlara oranı (2012)

% 0

% 0

 

Diğer konular (Müfettiş tarafından ekleme yapılabilir)

 

 

 

Bir önceki teftişte belirtilen eksikliklerin % 30 unundüzeltilmediği,

İhtiyaç duyulan içme suyu rezervlerinin oluşturulduğu,

Belediye başkanı denetim raporu az olduğu,

Atıksu Toplama oranı(Kanalizasyona bağlılık oranı) nın yükseldiği,

Yağmur Suyu Toplama oranının düşükolduğu,

İmar ve ruhsata aykırı yapılarınyıkıldığı,

Düzenlenmiş yeşil alan oranınınyüksek olduğu,

Ruhsatlı işletmelerin denetimoranının bir önceki teftişe göre arttığı,

Bütçe gerçekleştirme oranlarınınnispeten yüksek olduğu,

Belediye meclisi kararlarınınmevzuata uygun olduğu,

Personel giderlerinin toplamgiderlere oranının azalmaya başladığı,

İncelenen imar planıdeğişikliklerinde mevzuata aykırılık olmadığı,

İmar ve ruhsata aykırı yapıoranının olmadığı,

Başkanlığın vekâleten yürütüldüğügün oranının düşük olduğu,

Toplam borcun yıllık gelireoranının düşük olduğu,

Anlaşılmıştır.

Yukarda ki tabloda ayrıntıları gösterilen Tablo1A'daki konularla ilgili olarak yüzde oranlarının artırılması, Tablo 1B'dekikonularla ilgili olarak yüzde oranlarının düşürülmesi için çalışmalarartırılmalı ve gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

 
DİĞER BAŞLIKLAR
İçişleri Bakanlığı 2021 Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2020 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2016 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2015 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2013 Yılı Denetim Raporu
Sayıştay Başkanlığı 2012 Yılı Denetim Raporu
İçişleri Bakanlığı 2010 Teftis Raporu