İstişare toplantıları

Proje Durumu : Tamamlanan

Proje Detayları

Şehrimizin Geleceğinde Hepimizin İmzası Olsun diyerek çıkmış olduğumuz katılımcı-istişari belediyecilik anlayışımızla şehrimizin ve yaşayanlarımızın sorunlarının tespitini ve çözüm önerilerini konunun paydaşları ve akademisyenleri ile birlikte belirleyip kamuoyunu da arkamıza alarak uygulamaya geçeceğiz.

Çalıştaylardan azami faydalanmak için kurul ve çalışma esasları oluşturulacak; her ay toplum ile paylaşılarak denetiminin yapılmasını sağlayacağız.

Muhtarlarımız, Vakıf, Dernek, Sendika, Basın vb. tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile güçlü bir iletişim ve dayanışma içerisinde olacağız.

Birlikte hareket edeceğiz. Konunun uzmanlarından, tecrübeli insanlarımızdan, gönüllülerden faydalanacak, fikir alışverişinde bulunacak ve de destekleyeceğiz.

Ar-Ge proje ve faaliyetlerini sürekli canlı tutacağız.

Her türlü ilmi, teknolojik ve sosyolojik çözümlerden faydalanacağız.