Teleferik

Proje Durumu : Devam Eden

Proje Detayları

Volkanik bir kaya kütlesi olan ve 226 m yükseklikte olan kale Selçuklular zamanında önemli çarpışmalara sahne olmuştur.

kale zirvesinde MÖ 1200-700 tarihleri arasında Anadolu’da yaşamış olan Frigler dönemine ait kültür izlerine rastlanmakta olup Ana tanrıça Kibele ye adanmış birçok tapınma yeri ile 4 adet büyük sarnıç bulunmaktadır.

Tarihi tescilli kaleye yerli ve yabancı turistlerin ulaşımının kolaylaştırılabilmesi için belediyemiz tarafından teleferik yapımı ile ilgili işlemlere başlanmıştır.

Doğal ve arkeolojik sit alanı olarak tescilli kalenin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan ve Eskişehir Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli onayları alınmıştır

Hıdırlık Dağı eteğindeki Erdal Akar Parkı alt istasyondan kelenin tepesine direksiz olarak toplamda kuş uçuşu yaklaşık olarak 600 metre geçilmektedir.

16.08.2017 tarihinde 2886 sayılı kanunun üst kullanım hakkı ihale usulüne göre ihalesi yapılan teleferik yapım işine ilişkin yüklenici firma tarafından uygulama projeleri hazırlanmaktadır.