KAMUOYUNA DUYURU

Orjinal Resim

KAMUOYUNA DUYURU

Teleferik projemizin ihalesi ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Şöyle ki; Afyonkarahisar Kalesine yapılacak olan Teleferik Tesisinin yapım ve işletilmesi işi, bilet garantisi verilmeden ve belediyemizce herhangi bir ödeme yapılmadan, 25 yıllık işletme süresi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre 1 adet resmi gazete, 1 adet ulusal gazete ve 2 adet yerel gazetede ilan edilerek şeffaf bir şekilde ihale edilmiştir.  

İhale kapsamında Belediyemizin geliri sadece yıllık 120.000 TL değildir. 120.000 TL kira bedeline ilaveten, işletme süresi boyunca tesisin tamamından elde edilecek cironun %3’ü ve işletme süresi sonunda yapılan tüm yatırımlarla tesisin Belediyemize bedelsiz devri, Belediyemizin toplam gelirini oluşturmaktadır.

Afyonkarahisar Kalesine yapılacak olan Teleferik Tesisi ihalesi kapsamında tesis yapım maliyeti, işletme giderleri, kiralanacak veya işletilecek ticarethaneler, ürün ve bilet satışı gibi birçok parametre yer almaktadır. İhaleye katılımcı firmaların teklifleri, kira bedeli ya da işletme süresi üzerinden değil, tesislerin tamamından elde edilecek toplam cirodan idareye verilecek yüzdelik pay oranı olarak alınmıştır.

Yapım işi bedelinin büyük kısmını teleferik sistemi oluşturmaktadır. Üretici firmaların her birinin sistemi birbirinden farklı olduğundan tesisin kurulacağı alana yönelik projelendirme ve uygulama yapılmaktadır. Dolayısıyla özgün nitelikteki teleferik tesisinin ihalesi, belirli kalite şartları çerçevesinde avan projeler (Taslak Proje) üzerinden yapılmış olup, tesis toplam gelirlerinden (cirodan) idareye verilecek pay, ihalede firmalar arası yarışma (teklif) unsuru olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahmini bedel tespiti yapılamadığından, tahmini bedel belirtilmeden ihaleye çıkılmıştır.

2023 yılı Sayıştay incelemesinde, tahmini bedel tespiti yapılamayan bu tip ihalelerde ilgili bakanlıktan izin alınması gerektiği tespit edilerek izin sürecinin başlatılması gerektiği Belediyemize bildirilmiştir. Süreçle ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Diğer Haberler